Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

Развива се в няколко направления:

1.Икономично използване на енергийни ресурси:
- чрез съвременна топлоизолация на стени, покрив и прозорци значително намалява консумацията на енергия нужна за поддържането на определена температура в помещенията.
- използване на слънчеви панели за нагряване на вода за битови цели.
- икономично използване на отоплителна и охладителна инсталация.

2.Разделно събиране на битови, метални, хартиени и пластмасови отпадъци.

3.Събиране на опасни отпадъци: луминисцентни и живачни лампи, обикновени и акомулаторни батерии и предаването им на специализирани фирми.

4.Събиране на образувания във фирмения сервиз опасен отпадък -отработено масло и предаване на преработваща фирма.

5.Събиране на отработени масла, маслени филтри, адсорбенти и машинни емулсии от лица, при чиято дейност се образуват. В това направление ние:
-подобряваме технологията за събиране, претоварване и съхранение на опасните отпадъци.
-информираме всички купувачи на свежи масла за изискванията на Закона за управление на отпадъците и за възможността да предават отработени масла в склада на фирмата ни.
-провеждаме периодични разяснителни кампании с помоща на регионални медии и интернет.
-поддържаме коректно и експедитивно обслужване на лицата, с които фирмата ни работи, както и отзоваване при възникнали въпроси.
-съдействаме на младежки екологични клубове в тяхната дейност.

6.Спазване на законодателството, действащите стандарти, норми и правила, свързани с опазването на околната среда, както и проследяване на допълнения и изменения в тях.

7.Провеждане на периодични фирмени сбирки с цел подобряване на екологичната култура на персонала и запознаването му с нововъведения в областта.

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}