Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

РАЗРЕШИТЕЛНО ОТ РИОСВ ЗА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА


Разрешително за изкупуване на отработени масла

Разрешително за изкупуване на отработени масла
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}