Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

АНТИФРИЗ

Антифриза е воден разтвор на етиленгликоли и пакет добавки, които осигуряват антикорозионни качества на течността и не позволяват отлагане на минерални соли.
Предлагаме антифриз концентрат и работен антифриз / готов за употреба антифриз при определена работна температура -20t, -25t или -36C /.

В нашия склад предлагаме антифриз във варели, произведен от "ЛУКОИЛ НЕФТОХИМ" и от рафинерия МОЛ - Унгария, както и антифриз пакетиран в опаковки от 0,940L, 4L, 5L марка MOTOX България.

Съвременните двигатели с вътрешно горене с течно охлаждане са с циркулационна охлаждаща система от затворен тип. Циркулацията на охладителната течност е принудителна и се осъществява чрез водна помпа по пътя: водна помпа – блок картер – цилиндрова глава – радиатор. За да се осъществява ефикасно охлаждане течността трябва да има голяма
специфична топлина т.е. да поема голямо количество топлина в най-малък обем. Водата е с много добър показател специфична топлоемкост, но има недостатъците, че кипи при 100°С и замръзва при 0°С. Поради тази причина в съвременните двигатели се използват ниско замръзващи течности антифриз и по-точно смес на антифриз с вода, наречени работни антифризи.

Концентрирания антифриз се състои от етилен гликол и пакет добавки, които осигуряват високи антикорозионни свойства на течността и не позволява отлагане на котлен камък /минерални соли/ в двигателя. Специфичната топлина на моноетилен гликола е два пъти по-ниска от тази на водата, разтваря се добре във вода, но недостатъците му са, че е силно отровен и с корозионно действие върху металите. За да се намали корозионното действие на антифриза в него се добавят дикстрин, натриев фосфат и др. т.н. силикати.

Тези добавки не са напълно ефикасни и за 2-3 години се изтощават и антифриза трябва да се смени. Съвременните антифризи са изцяло органични и комбинациите на моно и двукарбоксилни киселини в тях осигуряват корозионна защита от над 500 000 км за товарни автомобили и 250 000 км за леки автомобили.
В търговската мрежа се предлага антифриз концентрат в който няма вода /условно се казва, че е – 74°С/, който пре смесване с вода 1:1 части се получава работен антифриз за – 37°С.


Работен антифриз за – 40°С, – 37°С, 22°С и др.
Предлага се и антифриз концентрат за – 60°С в който вече има 35% вода. Ако той се смеси в съотношение 1:1 с вода, получения работен антифриз няма да е на – 30°С, а на – 18, поради нелинейния вид но кривата % на смесване, t0 за кристализация.

Основни неща, които трябва да знаете за антифриза

1. Срокът на смяна на антифриз се определя от производителя на двигателя. Показател за изтощаване на антикорозионната добавка на антифриза е смяната на цвета му.
За новите двигатели и ползване на изцяло органични антифризи срока на смяна е 500 000 км за камиони, 250 000 км за леки автомобили и 8 000 до 15 000 часа за стационарни двигатели. Смяната на антифриз се препоръчва на всеки 5 години или изминаване на горепосочените километри.

2. Доливане на течност в охладителната система.
Преди да се долее течност в охладителната система най-добре е да се
провери качеството на антифриза в добре обзаведен сервиз или място където се продава и проверява антифриз. Най-добре е с оптичен прибор, който е далеч по-точен от различни поплавкови.

Ако точката на замръзване е над – 20°С трябва антифриза да се подсили, като точната преценка се оставя на служители на сервиза. В случай, че антифриза е около – 37°С се долива работен със същите температурни показатели. Да не се долива само антифриз концентрат защото прекомерното увеличаване на моноетиленгликола ще влоши топлопренасянето и работата на охладителната система.

3. Цветове и смесване
Оцветяването на антифризите най-често е син и зелен за обикновените и оранжев, розов, дори червен за Long Live антифризи.
Не е желателно смесване на антифризи съдържащи фосфати, нитрати и силикати /обикновени/ с такива с органична добавка Long Live.
В кроен случай може да се направи, но не се губят предимствата на Long Live антифриза.

4. Засилено внимание при добавяне с антифризи Етиленгликолът и антифризите на основа на етиленгликол са силно отровни /смъртоносна доза 20-30гр./. За да се различава от останалите течности се оцветява предупредително. Да се избягва контакти с кожата – при попадане да се измива щателно със сапун и вода. Да се работи с предпазни очила и да не се вдишват изпарения. Да се пази от деца и хора не можещи да преценят риска.

Отработения антифриз да се предава на определени за целта места и в никакъв случай да не се излива в канализация или в почвата. Това отравя почвата и водата.

Да не се ползва като охладителна течност в хранителната промишленост. В този случаи да се ползва монопропиленгликол MPG.

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}
климатици фуджицу климатици Дайкин климатици