Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

ФИЛТРИ, АДСОРБЕНТИ И МАШИННИ
ЕМУЛСИИ И МАСЛА

Всички автомобили строителни и голям брой други машини са съоръжени с маслени и горивни филтри.

След свършване на експлоатационния им срок те стават негодни и се подменят с нови. Какво се прави със старите? Като непотребни те се изхвърлят често в общия битов отпадък без хората, които правят това да се замислят, че те също като отработените масла са опасен отпадък.
Класифицирани са по наредбата за опасни отпадъци със съответен код и трябва ад се предават на фирми и организации, които се занимават със събирането, превозването, третирането им /обезвреждане/. Цялото движение на филтрите и адсорбентите съдържащи опасен отпадък отработено масло или други се придружава с транспортни карти и водене на специални дневници.

Едни от новите ни дейности е събиране, транспортиране и третиране на:
1. Маслени и горивни филтри;
2. Адсорбенти, филтърни материали , кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества;
3. Машинни емулсии и разтвори.

Ние предпочитаме сключване на договори за тази дейност на производствени, строителни и транспортни фирми, сервизи и други организации имащи желание да работят екосъобразно и да спазват Закона за защита на околната среда и водите.

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}