Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

ГРЕСИ

Греси
 
ГРЕСИТЕ са наричани още пластични смазки и се използват широко в машините и механизмите.

ПРЕДЛАГАНИ ОТ НАС ГРЕСИ
1. Калциеви греси К2 и К3 производство на „Стеалит” ООД в опаковки по 0,4 кг, 0,8 кг, 3,00 кг, 9,5 кг и калциева графитна
грес опаковка от 0,4 кг и 9,5 кг.
2. Литиеви греси произведени от „Стеалит” ООД. Литол 24, Литол 42, Литол 93 и Литол ЕР2.
3. Литиева грес производство на МОЛ Унгария – Литон LT.
4. Греси на SHELL, Alvania, Darina и др.
5. Греси на американските фирми ABRO за високи температури и PL-10.
6. Греси от Испания - AGILA 70 EP-2.
7. Греси BP Energrease HTG-2.
Специални високотемпературни и с добавки на молибденов сулфит.

Конструирани са и произведени голям брой машини и механизми в които не може да се приложи смазване с масло. В тези механизми и възли се използват греси наречени смазки.За разлика от маслото, което циркулира, при смазките смазочния материал се добавя периодично. При други решения се използват лагери, при които смазочния материал трябва да издържа без смяна целия експлоатационен срок. Предназначението на гресите е като това на маслото да опазват триещи се части с минимално триене, износване и корозия.


Основните показатели на гресите са:
-Топлоустойчивост. Определя се по температура на прокапване. Това е температурата при която нагряваната грес при точно
определени условия започва да капе. От тези показания зависи възможността на греста да работи при високи температури във възлите предназначени за смазване. Температурата на прокапване определя работната температура на греста, която е 10-200С по-ниска за калциевите и с 40-500С по-ниска от температурата на прокапване на литиевите греси.


Реологични свойства
Като показатели за реологичните свойства на гресите е възприета пенетрацията. Тя характеризира възможността на греста да издържа по-голямо натоварване и да не изтича от смазочния възел. Пенетрацията е мярка за консистенцията /гъстотата/ на смазката.


Механична устойчивост
Границата на якост на греста се определя от минималната стойност на пластична деформация при която структурата на греста се разрушава и тя почва да тече. Антикорозионните противозадиращи и противоизносващите свойства се постигат със съответни добавки осигуряващи работа при екстремни натоварвания /ЕР/. Наричат се още смазки с ЕР свойства.


Греси Shell


 

 

Греси Shell Darina R2
високотемпературна грес
SHELL

 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ГРЕС Shell Darina R2

Високотемпературна грес за индустриални лагери

Shell Darina R2 е разработена с неорганичен, несапунен сгъстител и специално подбрано базово масло. Тя осигурява смазване над температурните ограничения за гресите на литиева основа. SHELL Darina R2 смазва задоволително и притежава добър експлоатационен живот при температури до 200 0C .
Използваното базово минерално масло е специално селективно рафинирано, с висок вискозитет, с отлична устойчивост на окисление и изпарение. Окислителната устойчивост също е подобрена чрез добавянето на специален високотемпературен окислителен инхибитор.
Греси Shell Darina R2 осигуряват сравнително дълъг експлоатационен живот в много приложения където се предписват по-скъпи синтетични в т.ч. силиконови течности.

Приложение
Shell Darina R2 е разработена основно за приложение в бавнооборотни тежко натоварени плъзгащи лагери и среднооборотни търкалящи лагери при високи температури, като вентилационни системи, сушилни системи, автоклави и др.

Работни температури
Високотемпературното прилижение на много металоорганични органични сгъстители зависи от типа на сгъстителя. Тези сгъстители при висока температура могат да се разрушат и да нарушат структурата на греста, което води до влошаване на смаосната способност и изтичане на греста от лагерния възел. Специалният неорганичен сгъстител на Shell Darina R2 има много висока температура на разрушаване. Той контролира изпаряемоста и окислителната стабилност на базовото масло и по този начин удължава живота на греста и позволява работа при висока температура. Shell Darina R2 се препоръчва за приложение в лагери с работна температура в интервала -10°C to 180°C.
С по-голямо внимание, Shell Darina R2 може да се използва и при температури над 200°C, но периода на повторно гресиране трябва да се намали и оптимизира.

Самоуплътнение в лагерния възел
Shell Darina R2 не се стапя като гресите на сапунена основа и нейната консистенция се променя незначително с нарастване на температурата. При високи температури тя е устойчива на размекване и остава в лагера, осигурявайки уплътнение и непрекуснато смазване на лагера дори при условия на вибрации.

Товароносеща способност
Специалното базово масло с висок вискозитет прави Shell Darina R2 особено подходяща за смазване на тежконатоварени бавнооборотни лагери.

Мерки за безопасност
Малко е вероятно Shell Darina R2 да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена. Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Карта с данни за безопасност на продукта, която може да получите от вашия представител на Shell.

Съвет
Съвети за всички аспекти на приложение на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от вашия представител на Shell.

 

Типични физични характеристики на греси SHELL Darina
греси Shell Darina
R2
Kлас по NLGI
2
Пенетрация - Проникване при 25 С, 0,1 mm
(IP 50/ASTM D217)
265-295
Тип на сгъстителя
Неорганичен
Tип на базовото масло
Минерално
Вискозитет на базовото масло
- при 40 0C , mm2/s
492
- при 100 0C, mm2/s - (ISO 3104)
32
Температура на прокапване, 0C (IP 132)
>300

Тези характеристики са типични за текущото производство. Макар, че бъдещото производство ще съответства на спецификацията на Shell, може да се появят разлики в тези характеристики.


 

 

Греси Shell Alvania EP
греси SHELL

 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ГРЕС Shell Alvania EP(LF)

Греси Shell Alvania EP(LF)
Многофункционални греси - премиум качество за екстремно налягане

Спестява пари
» Използване на смазка на разумна цена, осигуряваща намалена консумация на масло за разлика от стандартните литиеви смазки, което е резултат на отличната резистентност спрямо вибрации, постигната чрез оригиналния състав на този продукт и техническата експертиза на Shell.
» Намалени разходи по поддръжка, благодарение на удължения срок на работа на лагерите в резултат на използване на превъзходни висококачествени продукти.

Спокойствие
» Съзнанието, че качеството на Shell Alvania EP (LF) е постоянно във времето благодарение на непрекъснатия строг качествен контрол, извършван в заводите на Shell.
» Продуктът не създава проблеми, свързани със здравето и безопасността, тъй като Shell Alvania EP(LF) вече не съдържа олово и не се нуждае от предупредителна маркировка (етикети) за риск.
» Съзнанието, че използвате продукт, показал отлични резултати от изпитания в хиляди области на приложение в реални условия.
» Доверието в марката Shell, която гарантира професионални стандарти и осигурена подкрепа при всякакви проблеми по смазването.
» Чувството на сигурност, което може да се получи само при използване на най-известната световна грес - Shell Alvania.

Удобство
» Alvania EP (LF) можете да намерите навсякъде по света с един и същ състав и едно и също гарантирано постоянно ниво на показателите си.
Ключови промишлени сектори и области на приложение
» Общо машиностроене, стоманодобивна, минна, хартиена и циментова промишленост, и много други.
» Плъзгащи и търкалящи лагери с тежък режим на работа в условия на натоварване при средно високи температури. Обикновено се използват класове NLGI 0 и 1, когато се изисква отлична способност за нагнетяване в централизирани системи, каквито се срещат напр. в стоманодобивната промишленост.
Препоръчва се Alvania EP (LF) 2 да се използва в температурния интервал -25°C до 130°C, Alvania EP (LF) 1 може да се използва в интервала –30 to +120°C.

Указания за безопасност
Малко е вероятно Alvania EP (LF) да създаде някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите на личната и производствена хигиена. Повече подробности по указанията за безопасност може да намерите съответната Карта с данни за безопасност за този продукт на Shell.

Съвет
Съвети за всички аспекти на приложение на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от вашия представител на Shell.

 

Типични физични характеристики на греси SHELL Alvania
греси Shell Alvania
EP(LF) 1
EP(LF) 2
EP(LF) 3
Цвят
светлокафяв
светлокафяв
светлокафяв
NLGI Пенетрационен клас
0
1
2
Тип сапун на сгъстителя
литиев
литиев
литиев
Тип на базовото масло
минерално
минерално
минерално
Кинематичен вискозитет (ISO 3104)
- при 40 С , mm2/s
190
190
190
- при 100 С, mm2/s
15
15
15
Пенетрация - (IP 50/ASTM-D217)
Проникване при 25 С, 0.1 mm
370
320
267
Капна температура, С (IP 132)
170
175
180
Изпомпваемост
На дълго разстояние
отлична
добра
умерена

Тези характеристики са типични за текущото производство. Макар, че бъдещото производство ще съответства на спецификацията на Shell, може да се появят разлики в тези характеристики.


 

 

Греси Shell Alvania RL
греси SHELL

 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ГРЕС Shell Alvania RL

Shell Alvania RL - Многофункционални греси премиум качество

Спестява пари
» Намалена консумация на смазка в сравнение с “пригодените за целта” литиеви смазки, благодарение на отличните смазочни качества, които са резултат от разработения от Shell собствен състав на сместа и производствена експертиза.
» По-ниски инвентаризационни разходи, тъй като Alvania RL може да се използва в много широк спектър от приложения.
» Намалени разходи по поддръжка благодарение на по-дългия живот на лагерите и на смазката в сравнение с “еквивалентните” продукти на конкурентите, особено при висока температура (+130°C).
» Намалено измиване на смазката, когато се използва във водна среда, в сравнение с Alvania R и Alvania G, което е резултат от отстраняването на натриевия нитрит и разработването на нов състав на сместа с включване на добавки, приготвени по иновационна технология.

Спокойствие
» Съзнанието, че Alvania RL е най-новата многофункционална грес, получена в резултат на опита на Shell като най-голям доставчик на смазки за лагери през последните 30 години.
» Увереността, че Shell Alvania RL не предизвиква неочаквани проблеми, свързани със здравето и безопасността, тъй като този продукт на Shell вече не съдържа нитрити и не се нуждае от предупредителна маркировка за риск според всички световни изисквания.
» Доверието в марката Shell, която гарантира професионални стандарти и осигурена подкрепа при всякакви проблеми по смазването.
» Съзнанието, че производството и качествения контрол на Shell се ръководят ИЗЦЯЛО от научно-изследователската дейност на фирмата и се извършват в собствени заводи на Shell, които са одобрени от Международната организация по стандартизация и се подлагат на чести проверки от взискателни към качеството клиенти.
» Убедеността, че всичко това може да се постигне с използването на най-известната световна марка Shell Alvania.

Удобство
» Наличието на един доставчик, удовлетворяващ всички изисквания, намалява загубата на време за свързване с голям брой доставчици и улеснява начина на работа.
» Гарантираното подходящо смазване на всякакво оборудване, навсякъде по света, тъй като този продукт е част от международната серия продукти на Shell, разпространени в световен мащаб.

Ключови промишлени сектори и области на приложение
» Обща машиностроителна, стоманодобивна, минна, циментова, хартиена промишленост и много други индустриални отрасли.
» Плъзгащи и търкалящи лагери, подложени на леки натоварвания при разнообразни условия, средни и високоскоростни лагери (електромотори).
» Alvania RL е подходяща и за работа в условия на вибрации при средни натоварвания, благодарение на изключителната си устойчивост към изтичане.

Работен температурен интервал
Препоръчван температурен интервал на приложение: -25°C до 130°C за Shell Alvania RL 3 и -30°C до 130°C за Shell Alvania RL 2

Мерки за безопасност
Малко е вероятно Shell Alvania RL да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, и при условие, че се спазват стандартите за лична и производствена хигиена. Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Карта с данни за безопасност на продукта, която може да получите от вашия представител на Shell.

Съвет
Съвети за всички аспекти на приложение на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от вашия представител на Shell.

 

Типични физични характеристики на греси SHELL Alvania
греси Shell Alvania
RL 2
RL 3
Цвят
светлокафяв
светлокафяв
NLGI Пенетрационен клас
2
3
Тип сапун на сгъстителя
литиев
литиев
Тип на базовото масло
минерално
минерално
Кинематичен вискозитет (ISO 3104)
- при 40 С , mm2/s
100
100
- при 100 С, mm2/s
10
10
Пенетрация - (IP 50/ASTM-D217)
Проникване при 25 С, 0.1 mm
280
240
Капна температура, С (IP 132)
190
190
Изпомпваемост
На дълго разстояние
средна
лоша

Тези характеристики са типични за текущото производство. Макар, че бъдещото производство ще съответства на спецификацията на Shell, може да се появят разлики в тези характеристики.
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}
климатици фуджицу климатици Дайкин климатициклиматици София