Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

1. Нредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства Изтегли документа

2. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Изтегли документа

3. Наредба N9-2004 Изтегли документа

4. Наредба N3 Изтегли документа

5. Закон за управлениена отпадъцитеИзтегли документа

 

 

 

 

 

 

Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}