Промишлени системи - гр. Пазарджик - отработени масла, автомобилни масла,  хидравлични масла, греси, антифриз
масла

 

ЗА НАС

Промишлени системи - гр. Пазарджик, автомобилни масла, моторни масла, отработени масла"Промишлени системи" ООД гр. Пазарджик е с основна дейност продажба на едро и дребно на автомобилни масла, индустриални масла, греси, антифриз и индустриална химия.

Второто направление е събиране на отработени масла, отработени филтри и адсорбенти.

Сервизна дейност, обхващаща смяна на масла на двигатели, скоростна кутия и диференциал на леки и товарни автомобили и
извънпътна техника.


ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ на фирмата ни са:
1. Рафинерия "CYCLON Hellas" - производител на смазочни продукти с марката CYCLON
2. "Лубрика" гр. Русе - производител на смазочни масла
3. "Инса" гр. Раковски – производител на смазочни масла
4. "Пълдин ойлс" гр. Пловдив - официален дистрибутор на продуктите SHELL
5. "Приста ойл" гр. Русе - производител на антифриз
6. "Мотох" гр. Казанлък – производител на антифриз
7. "Стеалит" АД - производител на греси
8. "Индустриална химия"- производители на химически продукти .

» "Промишлени системи" започва търговска дейност със смазочни масла през 1994 г., а през 1997 год. се преобразува в "Промишлени системи" ООД с управител инж. Петър Христов.
» На складовата ни площадка от 3000м2 са изградени покрит склад, административна сграда, сервиз, гараж за товарни автомобили.
Разполагаме с модерен автомобилен парк, с който бързо и експедитивно извършваме доставка до нашите клиенти.
» Нашата работа се състои в това да намерим най-доброто решение както за автомобила на отделния клиент, така и в решаване проблемите на корпоративни клиенти управляващи фабрики и заводи, по всички въпроси свързани със смазочните материали.

Наши клиенти са промишлени предприятия заводи, строителни и транспортни фирми, фирми от енергетика, сервизи търговски фирми и частни лица.


Нашите приоритети са:
» Безкомпромисно качество
» Бързина на доставките
» Удовлетвореност на клиентите
» Висока компетентност на екипа, работещ за Вас
» Прилагане на високи екологични стандарти

Постигането на тези приоритети се осъществява чрез прилагане на:
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Всички продукти и консумативи продавани от дружеството ни са произведени от нашите партньори сертифицирани по ISO 9001 и по ISO 9014.
Всички продукти се предоставят на клиента с Анализно свидетелство и Информационен лист за безопасност.
В дружеството е въведена система от правила и процедури за превантивно избягване на грешките. Всеки член на колектива има ясно определени отговорности и правомощия, за да се създаде ефективно работеща организация, насочена в полза на нашите клиенти.

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
От 1998г. дружеството ни извършва събиране, транспортиране и съхраняване на отработени масла съгласно "Закона за управление на отпадъците".

Ръководството на дружеството, заедно с целия персонал, следва ясна политика за защита на околната среда и е убедено, че вложените усилия и мерки в предотвратяване на замърсявания на околната среда спомагат за добрия имидж на дружеството пред цялото общество.

Референция от Булвария - масла Cyclon
Референция от масла Инса
Автомобилни масла
С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла С грижа за природата! Ние събираме Вашите отработени масла! {масла Shell} {масла Cyclon} {масла Инса} {масла Лубрика}